Labirynt Leona Tarasewicza w Krakowie

Leon Tarasewicz. Instalacja malarska”, Muzeum Narodowe w Krakowie.